Hakkımızda

image

Ana tüzüğün 2. maddesinde belirtilen "Siyasi bir gaye gütmeksizin Kayserililer arasında sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamalarını temin etmek için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Kayserili gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamaktır" amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olan kayseri ili yardım derneği bir grup yardımsever Kayserili tarafından 1947 yılında Ankara’da kuruldu. Kurucu üyeleri merhum Nuh Eskiyapan, merhum M.Kemal Özdedeoğlu, (günümüzdeki soyadı Dedeman), merhum Ahmet Gündeş, merhum Kazım Perçiner ve merhum Ziya Erciyes’tir. Kuruluşu ile birlikte örgütünü genişleten dernek yönetimi, bir yandan Ankara’daki yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatırken, bir yandan da o yıllarda çok önemli bir sorun olan yüksek öğrenim görmekte olan Kayserili öğrenciler için bir barınak arayışına girişti. Bu doğrultuda Ulucanlar’da kiralık bir binada ilk öğrenci yurdunu hizmete açtı.

Dernek yönetiminin olağanüstü çabaları sonucu Kayseri İli Yardım Derneği dahiliye vekaletinin 12.02.1955 tarihli ve 81-175/68 sayılı yazısı, devlet şurası umumi heyetinin 03.03.1955 tarihli ve 55/68/74 sayılı kararı üzerine, 3512 sayılı kanunun 37. maddesine göre, icra vekilleri heyetince 05.04.1955 tarihinde "umumi menfaatlere hadim cemiyet" statüsü kazandı. Bugünkü adıyla "kamu yararına çalışan dernek" oldu. Dernek yönetimi 30.01.1956 tarih ve 11 numaralı yazısı ile T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Bu başvuru üzerine T.C. Diyanet İşleri Reisliği Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Heyeti şu kararı aldı. "Zekât, üzerine lazım olan herhangi bir Müslüman tarafından, fakir ve yoksullara yardım etmek üzere teşekkül etmiş bulunan bir cemiyete vereceği eşyayı veya nakit paraları teslim ederken zekâta niyet etse, teslim eylediği eşyanın kıymeti veya paraları nispetince zekâtını ödemiş olacağının bildirilmesi uygun olacağı mütalaa edilmiştir"...

Kayserilileri bir çatı altında toplama uğraşını sürdüren Kayseri İli Yardım Derneği kendi malı olan bir yurt binasının yapımı için çalışmaları hızlandırdı. Bu çalışmalar meyvesini verdi ve Kayseri Erkek Öğrenci Yurdu 1963 yılında hizmete girdi. 4 katlı yurt uzun yıllar Ankara’da öğrenim gören Kayserili üniversite öğrencisinin barındığı, kendilerine sahip çıkıldığı gurbette bir sıcak yuva oldu. 1980'li yılların sonlarına gelindiğinde yurt barınma işlevinden, ihtiyaç kalmaması nedeniyle uzaklaşıldı. Bu durumu gören dönemin yönetim kurulu gelir temin etmek amacıyla yurdu bir şirkete kiraladı. Bu kiralama işlemi 1995 yılına dek sürdü. Kayseri İli Yardım Derneği Genel Merkezi faaliyetlerini 1995 yılı temmuz ayına dek "Fevzi çakmak sok. no:22/2 Kızılay/Ankara" adresinde bulunan ve sayın M.Kemal Dedeman tarafından derneğe bağışlanan bu dairede sürdürdü. Bu tarihten sonra dernek genel merkezini "Libya cad. no:34 Ahmetler/Ankara" adresindeki eski erkek öğrenci yurdu binasına taşındı. Şimdilerde çalışmalarını burada sürdürmektedir. Derneğin ayrıca yine bağışlarla yaptırdığı "Işıklar cad. kardeşler sok. no:3 Ulus/Ankara" adresinde bulunan eski kız öğrenci yurt binası kiracı şirket tarafından erkek öğrenci yurdu olarak işletilmektedir

İZMİR ŞUBESİ
1988 yılında Behçet Bostancı, Apdullah Dalgalı, Ahmet Gözütur, Zihni Sitti, Ali Dilci, Mustafa Söylemez, Bahattin Kumru tarafından Ege Bölgesi Kayserilileri Tanıştırma ve Yardımlaşma Derneği adı altında kurulmuştur. Dernek tüm Kayserililer arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, tanışmalarını temin etmek , sosyal , ekonomik ve kültürel yaşam düzeylerini yükseltmek amacıyla kurulmuştur. Derneğin faaliyeti 23.11.2012 tarihine kadar devam etmiştir. 23.11.2012 tarihinde olağan genel kurul kararı ile feshedilerek Kayseri ili Yardım Derneğine katılmasına karar verilmiştir. Dernek Kayseri İli Yardım Derneği İzmir Şubesi olarak faaliyetine devam etmektedir.MALİ BİLGİLERİMİZ

AKTİF (VARLIKLAR TL)
Dönen Varlıklar Toplamı: 31.769,86
Duran Varlıklar Toplamı: 225,55
Aktif (Varlıklar) Toplamı: 31.995,11
TOPLAM: 31.995,11

PASİF (KAYNAKLAR TL)
Yabancı Kaynaklar Toplamı: 1.947,43

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Öz Kaynaklar Toplamı: 30.047,68
Pasif Kaynaklar Toplamı: 31.995,11
TOPLAM: 31.995,11

GELİRLER
TOPLAM: 35.053,00

GİDERLER
TOPLAM: 35.053,00